LesNenesFest in Barcelona

Escola de Teixits de punt - Canet de Mar, Barcelona
Saturday 4
September 2021
17:00h
342 days are left

Choose your tickets

LESNENESFEST-KIDS (de 3 a 12 anys) 5,00€ -
+
LESNENESFEST- KIDS (de 13 a 15 anys) 10,00€ -
+
LESNENESFEST - GENERAL 1 15,00€ -
+

MINORS POLICY: Als concerts LesNenesFest tots els menors hauran de pagar l’entrada completa. Els menors de fins a 15 anys (inclosos) hauran d’assistir acompanyats d’un adult. Els menors a partir de 16 anys podran assistir al festival sense acompanyat, i els caldrà presentar una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família. En ambdós casos el responsable del menor haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat per part del Festival, que es facilitarà a l’entrada del recinte o que us podeu descarregar: Download document here.

Payment method

Lowest price guaranteed